8g. Ontheffing leerplicht

Home > Model Passende Samenwerking > 8g. Ontheffing leerplicht

Waar gaat het over?

Hoe doen we het in de FoodValley?

In FoodValley loopt een proces waarbij tussen gemeenten en alle samenwerkingsverbanden een route wordt afgesproken met betrekking tot het ‘vier-partijen-principe’. Het uitgangspunt hierbij is, dat leerplichtontheffing niet wordt uitgesproken als niet vier verschillende partijen betrokken zijn geweest. Deze vier partijen zijn: Ouders, leerplichtambtenaar, GGD en samenwerkingsverband.

Hoe te handelen volgens de wet?

Als een jeugdige 5 jaar is, moet deze ingeschreven zijn op een school omdat hij dan leerplichtig is. Ouders kunnen in sommige gevallen vrijstelling aanvragen. De vrijstelling geldt steeds voor 1 schooljaar. Het aanvragen moet voor 1 juli gebeuren bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar werkt voor de gemeente en heeft onder andere als taak om te controleren of kinderen naar school gaan.

Voorbeelden voor het verkrijgen van vrijstelling:

  • Ziekte of een stoornis. Het gaat hierbij om fysieke en/of psychische klachten. Een verklaring van een (onafhankelijke)arts, psycholoog of pedagoog is nodig.
  • Geloofsovertuiging. Het gaat hierbij om een andere ‘richtingsbedenking’. Het is nodig om een verklaring af te leggen bij de eigen gemeente via een speciaal formulier.
  • School in buitenland. Gaat de jeugdige naar een school in het buitenland. De vrijstelling moet jaarlijks worden aangevraagd voor inschrijving bij een Nederlandse school en bewijslast moet worden geleverd.
  • Wonen en werken op verschillende plekken. Hierbij gaat het om gezinnen die werken op een kermis of circus. De jeugdige kan soms een deel van het jaar een vrijstelling van de leerplicht krijgen.

© 2024 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs