3b. Onderzoek als onderdeel van diagnostisch proces in het kader van jeugdhulp

Home > Model Passende Samenwerking > 3b. Onderzoek als onderdeel van diagnostisch proces in het kader van jeugdhulp

Waar gaat het over?

Het intelligentiequotiënt (IQ) is een getal waarmee wordt uitgedrukt hoe intelligent een kind is. De intelligentie wordt bepaald door middel van een IQ test. Aan de hand van vragen en opdrachten worden diverse aspecten van de intelligentie onderzocht. Er wordt naar verschillende delen van het functioneren gekeken; zo worden aangeleerde kennis, begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden gemeten.

Een intelligentietest kan nodig zijn als onderdeel van een diagnostisch proces in het kader van jeugdhulp. Bijvoorbeeld als een gemeente onderzoek doet naar een hulpvraag van een jeugdige en dit niet alleen op onderwijs gericht is. Er moet meer aan de hand zijn dan een verdenking van alleen laag- of hoogbegaafdheid. Het verzoek voor een intelligentietest mag geen los verzoek zijn. Een jeugdpsychiater of een orthopedagoog met de goede aantekening (of onder verantwoordelijkheid van) moet de intelligentietest uit voeren, de uitslag vast stellen en bespreken met de ouders/jongere.

Hoe doen we het in de FoodValley?

PO – VO – SO – SBO -VSO

Niet van toepassing, tenzij het uitsluitend gericht is op het leerproces (zie 3A).

Gemeente

Wanneer een intelligentietest onderdeel is van een breder diagnostisch proces in het kader van jeugdhulp, dan valt dit onder de verantwoordelijkheid van de gemeente (Jeugdwet). Jeugdigen ontwikkelen zich en daarom moet een intelligentietest zo recent mogelijk zijn (niet ouder dan twee jaar)

Hoe te handelen volgens de wet?

Wanneer een intelligentietest onderdeel is van een diagnostisch proces in het kader van jeugdhulp, dan valt dit onder de verantwoordelijkheid van de gemeente (Jeugdwet).

© 2024 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs