Focusagenda Nieuwsbrief 2

passend onderwijs - zorg voor de jeugd

10 april 2021
Home > Nieuws > Focusagenda > Focusagenda passend onderwijs – zorg voor de jeugd : Nieuwsbrief 2

Focusagenda

Met de focusagenda komen we tot een meer effectgerichte samenwerking tussen o.a. onderwijs en gemeenten. Zo kunnen we voor kinderen in de regio FoodValley optimale ontwikkelkansen realiseren.

De focusagenda maakt inzichtelijk op welke terreinen verantwoordelijkheden van onderwijs en gemeenten elkaar raken en biedt de condities voor de uitvoering van de gezamenlijke ambities; De focusagenda geeft inzicht in de speerpunten waar we de komendejaren de focus op richten (onderwerpen die de komende jaren betrekking hebben op de verbinding van passend onderwijs met jeugdhulp). Het eindresultaat vormt de overkoepelende koers en uitvoeringsagenda voor alle deelnemende organisaties waarbij het kind centraal staat. Tegelijkertijd is dit de leidraad voor de bestuurlijke agenda van het OOGO.

© 2024 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs